Faceți căutări pe acest blog

Translate

Italiană Rusă Portugheză Olandeză Poloneză Engleză Franceză Spaniolă Germană

sâmbătă, 31 martie 2012

Icoana Facatoare de minuni - INDRUMATOAREA

„Hodighitria” („Îndrumătoarea”), denumire dată unui tip iconografic al Fecioarei Maria cu pruncul, răspândit atât în arta bizantină, cât și în țara noastră. Cuprinde figura Maicii Domnului - Sfanta Fecioara Maria, care ține pruncul pe brațul stâng și arată spre El cu mâna dreaptă (de aici denumirea de „Îndrumătoarea”). După Tradiție, prima icoană cu această compoziție a fost pictată de sf. evanghelist Luca și a devenit prototipul icoanei împărătești a Maicii Domnului. La noi în țară, cele mai valoroase reprezentări se află la mănăstirile Govora, Bistrița-Vâlcea, Humor - toate din sec. al XVI-lea.
Una dintre icoanele făcătoare de minuni din Bucureşti, este icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Mihai Vodă. Ctitorie a Marelui Voievod Mihai Viteazul, mănăstirea fost ridicată la sfârşitul secolului al XVI-lea în urma unei făgăduinţe făcută Sfântului Nicolae. Din consemnările cronicarului muntean Radu Popescu şi ale cronicarului maghiar Szamosközy Istvan aflăm că, pe vremea când Mihai era Ban al Craiovei, fiind condamnat la moarte de către Alexandru Vodă cel Rău, în drum spre locul execuţiei, a cerut voie gărzilor să intre să se închine în Biserica Albă-Postăvari, biserica demolată în timpul regimului comunist. Aici s-a rugat în faţa icoanei Sfântului Nicolae, căruia i-a făgăduit că-i va înălţa o mănăstire în apropiere, dacă îl scapă de la moarte. Rugăciunea i-a fost ascultată şi, ajuns la locul execuţiei, călăul, speriat de chipul măreţ al Banului Craiovei, a aruncat securea spunând că nu poate să-l omoare pe acest om. Scăpând de la moarte, Mihai şi-a ţinut făgăduiala şi a ridicat Mănăstirea cu hramul Sfântului Nicolae, cunoscută sub numele de Mănăstirea Mihai Vodă, bijuterie arhitectonica, în prezent monument UNESCO.
În timpul regimului comunist, biserica a scăpat miraculos de buldozere. Se spune că, în preziua demolării, Nicolae Ceauşescu ar fi avut un vis cumplit, ce l-a determinat să renunţe la demolare şi să accepte soluţia translatării. Astfel, biserica a fost translatată 289 m din Dealul Spirii (Dealul Uranus) în spatele clădirilor ce mărginesc Splaiul Independenţei, pe strada Sapienţei, după care a fost închisă şi nu s-a mai slujit în ea până în anul 1994. Pe placa din curtea bisericii sunt înscrise următoarele cuvinte: "Acest străvechi lăcaş ce strălucea odinioară pe Dealul Uranus, fiind cea mai frumoasă cetate medievală a scăpat de vitregiile vremurilor din urmă fiind strămutată în anul 1985 în strada Sapienţei. Din mila lui Dumnezeu, Biserica a fost redeschisă în anii de arhipăstorire a P.S. Teoctist Patriarh al B.O.R., sfinţită şi predată cultului la 17 aprilie 1994 de către P.S. Teodosie Snagoveanul şi încredinţată P.S. Preot Adrian Beldianu".
Din relatările părintelui paroh Adrian Beldianu aflăm că a doua zi după sfinţirea bisericii, doamnele venite pentru curăţenie au constatat că Icoana Maicii Domnului, pictată pe un fond albastru deschis, crăpată pe mijloc şi deteriorată, este fierbinte si nu poate fi scoasă din lada în care se afla.
Iniţial, părintele a crezut că Icoana s-a înfierbântat din cauza unor posibile lumânări aprinse în faţa ei, dar în biserică nu ardeau lumânări şi atunci părintele cu bucurie amestecată cu teama sfântă a constatat că este
vorba de o minune. Văzând starea Icoanei, s-a gândit că Maica Domnului îl îndeamnă pe această cale să o restaureze. În timpul lucrării de restaurare, realizată de una dintre cele mai cunoscute restauratoare, specialistă în icoane cantacuzine, Irina Predescu, a ieşit la iveală inscripţia cu numele Icoanei, Odighitria, însemnul donaţiei făcute de monahul Ioan din Rusicon (Muntele Sfânt), anul 1666 şi semnătura acestuia. Odighitria (Hodighitria) înseamnă "cea care te povățuiește şi care te întâmpina", "te previne înainte de necazuri". Icoana era un dar pentru Mihai Viteazul, însă a ajuns la București la mult timp după moartea voievodului. Părintele paroh dându-şi seama nu numai de valoarea istorică a Icoanei, cât şi de valoarea duhovnicească, a apelat la studenţii din Salonic cu rugămintea de a-i căuta istoricul şi Slujba Icoanei.
Până să primească răspuns, atât părintele, cât şi credincioşii au constatat cum Icoana începe să li se descopere în mod miraculos, la praznicele Sfinţiei Sale, îşi schimbă faţă, se îmbujorează, adunând sau desfăcând sfânta gură. În momentele de cumpănă din timpul lucrărilor de restaurare a Bisericii Mihai Vodă, Icoana se întrista sau se lumina. A urmat apoi cea mai mare minune trăită de o credincioasă, care din cauza
unei intervenţii chirurgicale a fost anunţată de doctori că nu va avea copii. Zdrobită de veste, s-a lăsat convinsă de o prietena să vină la  biserica. Părintele a sfătuit-o şi i-a dat canon să săvârșească neîntrerupt,
timp de 40 de zile, Paraclisul Icoanei Maicii Domnului, iar la sfârșit Acatistul Bunei Vestiri. Nu după mult timp, femeia l-a anunţat pe părinte că va avea un prunc. S-a născut o fetiţă sănătoasă şi frumoasă, primul copil închinat Maicii Domnului Odighitria. Au urmat şi alte asemenea minuni, tineri care s-au căsătorit, bolnavi care primeau alinare şi vindecare. Mai târziu, părintele paroh a primit Slujba şi istoricul Icoanei Maicii Domnului Odighitria din Mănăstirea Xenofon din Sfântul Munte Athos. Citind istoricul, părintele a constatat că toate minunile săvârşite în biserica Mănăstirii Mihai Vodă sunt aceleaşi cu cele ale Icoanei surori. A mai aflat un lucru nou că Icoana are şi darul izbăvirii de cancer. Părintele mai spune în "Cuvânt înainte" la "Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu", tipărită cu binecuvântarea PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei si Teleormanului:
"Apoi am desluşit ceea ce eu duhovniceşte intuisem deja, că Paraclisul Icoanei se citeşte întotdeauna urmat de Acatistul Bunei Vestiri; Maica Domnului m-a luminat. Maica Domnului să ne binecuvânteze şi să ne învrednicească să fim neobosiţi închinători şi slujitori ai acestei Sfinte Icoane Povăţuitoare, ce se prăznuieşte cu sărbătoare în fiecare an, la 21 ianuarie (stil nou)."

PUTEREA UNEI RUGACIUNI:

Când veți primi acest mesaj să spuneți o rugăciune ... Doar atât trebuie să faceți. Opriți-vă chiar acum și spuneți o rugăciune de mulțumire pentru tot ajutorul pe care l-ați primit în viață de la Bunul Dumnezeu.
Apoi, vă rog să trimiteți acest mesaj către toți prietenii și rudele voastre. Cred că dacă trimiteți această mărturisire cu o rugăciune cu credință veți primi tot ce aveți nevoie ca Domnul să aducă în viața voastră și a familiei voastre.Așadar, dragă inimă, încrede-te în Dumnezeu pentru a-i vindeca pe cei bolnavi, pentru a-i hrăni pe cei înfometați, pentru a le da haine și adăpost celor ce nu au ceea ce avem noi. Amin.
Rugăciunea este cel mai bun dar pe care-l putem primi gratis.
Nu e cu nici o plată, dar aduce o mare răsplată.
În momentele dificile caută-L pe Dumnezeu !
În momentele de liniște adoră-L pe Dumnezeu !
În momentele dureroase ai încredere în Dumnezeu !
În toate momentele mulțumește-I lui Dumnezeu !
Cu multă dragoste, pentru tine.
Pe cât de repede a venit, pe atât de repede trebuie să se ducă. Fecioara care ia problemele. Când ajunge la tine trebuie (este bine) să și plece mai departe.