Faceți căutări pe acest blog

Translate

Italiană Rusă Portugheză Olandeză Poloneză Engleză Franceză Spaniolă Germană

joi, 5 decembrie 2013

05.12.2013 - Emisiunea TRADIŢII cu Dumitru Şerban: Tradiții ale Botoșaniului

În județul Botoșani alături de Vorona, Flămânzi, Tudora, Corni (bogate vetre etnofolclorice) sunt și Trușeștiul, respectiv Hulubul, cel din urmă sat component al comunei Dângeni. Concret, la Trușești, în apropierea gării se află Muzeul Etnografic al familiei Elena și Marin Chiponcă. În incinta casei, de secol XIX – început de secol XX, găsim reflectate mai toate „trăirile” satului românesc de altădată. Astfel, în tinda casei muzeu remarcăm râșnița, chiua de pisat grâul pentru colivă, grăunțele pentru crupe, cânepa pentru juflă. În camera mare a casei se află costume populare, ștergare, păretare, obiecte utilitare, fotografii vechi, dar și o Biblie din anul 1916, biblie care constituie una dintre cele mai valoroase piese din zestrea familiei Elena și Marin Chiponcă.
De la Trușești mergem spre comuna Dângeni. Comuna este situată la 25 de km nord-est de municipiul Botoşani, pe stânga Jijiei, la 20 de km vest de râul Prut. Satele componente sunt  -  Dângeni, centrul administrativ, Strahotin, Hulub, respectiv Iacobeni. Aici ajungem la gospodăria meșterilor populari Sonica și Maricel Apalaghiei din satul Hulub. Meșteșugul pe care aceștia îl practică este sculptatul în lemn. Meșteșugul este transmis și copiilor din comună și nu numai.
Conchidem prin vă adresa o invitație de a fi alături de noi, pe toate frecvențele Radio Iași – AM/1053 KHz și FM 90,8 și 96,3 MHz, joi, 5 decembrie a.c., începând cu ora 21 și 3 minute.
AUDIO si FOTO - http://www.radioiasi.ro/seq/view/05-12-2013-emisiunea-tradi-ii-cu-dumitru-erban-tradi-ii-ale-boto-aniului-6341